Astromaniak.pl - Warunki korzystania

Używając "Astromaniak.pl" (dalej jako "my", "nasze", "nas", "Astromaniak.pl", "https://astromaniak.pl"), zgadzasz się na poniższe warunki. Możemy zmienić te warunki i dołożymy wszelkich starań, by Cię o tym poinformować, lecz w Twoim obowiązku leży regularnie sprawdzanie tych warunków podczas dalszego używania "Astromaniak.pl".

Zgadzasz się nie publikować materiałów obraźliwych, obscenicznych i wulgarnych oraz naruszających prawo i dobre obyczaje, w tym ogólnie przyjęte zasady Netykiety. Na Forum obowiązuje zakaz prowadzenia agitacji politycznej, religijnej i światopoglądowej oraz publikowania treści szerzących dyskryminację, przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć, orientację seksualną itp.

Adres IP każdego postu jest zapisywany w celu przestrzegania zasad i/lub udowodnienia ich łamania. Zgadzasz się, że administracja "Astromaniak.pl" ma prawo do usuwania, edycji, przesuwania i zamykania Twoich tematów oraz postów, a także modyfikowania bądź usuwania naruszających regulamin lub prawo elementów konfiguracji profilu użytkownika (np. awatar, podpis). Jako użytkownik zgadzasz się na to, by Twoje informacje były zachowane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim (z wyłączeniem ustawowych obowiązków informacyjnych wobec organów państwowych, organów ścigania itp.), jednakże "Astromaniak.pl" nie będzie obarczony odpowiedzialnością za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Konta użytkowników naruszających regulamin mogą być czasowo zawieszane lub trwale usuwane. Może się to wiązać z usunięciem opublikowanych z ich użyciem materiałów.

Publikując materiały udzielasz nieograniczonej czasowo zgody na wykorzystywanie ich na stronie "Astromaniak.pl". Użytkownik może zażądać usunięcia konta, jednak nie dotyczy to opublikowanych z użyciem tego konta materiałów. Usunięcie konkretnego postu możliwe jest pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego uzsadanienia oraz wskazania właściwej podstawy prawnej.


AstroChat

Wejdź na chat